We gaan er van uit dat een bouwproject voor de bouwheer een uitzonderlijke en alleszins zeer belangrijke aangelegenheid is, met een impact voor lange termijn.  Hij/zij zoekt dan ook een architect en/of interieurarchitect om de opdracht aan toe te kunnen ‘vertrouwen’.

Voor D E Architecten is bouwen uiteraard geen unieke gebeurtenis, maar vanuit onze passie voor architectuur is elk bouwproject ook voor ons van vitaal belang.
Onze aanpak is er daarom op gericht een vertrouwensrelatie tot stand te brengen, er voor te zorgen dat het ‘klikt’. Inlevingsvermogen in de visie en intenties van de bouwheer, alsook respect voor zijn bouwbudget, is dan ook onze basisinstelling. Wederzijds rekenen we er op dat de bouwheer open staat voor onze kennis, creativiteit en architecturale visie.

Concreet gaan we als volgt te werk:

De analyse van het bouwprogramma kan niet oppervlakkig zijn, maar moet zelfs kritisch benaderd worden. De echte vragen gaan over leef-wensen, goed-voelen… ook op langere termijn. Het aldus bekomen bouwprogramma wordt getoetst aan randvoorwaarden (stedenbouwkundig, energetisch, budgettair…). Waar nodig moeten er hierbij ook prioriteiten gesteld worden;

Eerste ontwerptekeningen in 2D en 3D visualiseren onze architecturale vertaling van het bouwprogramma, binnen het gestelde budget. In nauw overleg evolueert het voorontwerp, vanaf een bepaald stadium ook met input van externe specialisten inzake stabiliteit, bijzondere technieken en EPB evenals binnenhuisarchitectuur (intern);

Vervolgens voorziet de officiële procedure dat architect en bouwheer de omgevingsaanvraag samen indienen, waardoor deze stap een eerste officiële mijlpaal is. Het project behoort in dit stadium dan ook helemaal ‘op zijn poten’ te staan;

Het aanbestedingsdossier detailleert, beschrijft en meet het volledige project. De opmaak ervan kan gericht zijn op een algemene aanneming dan wel op (een beperkt aantal) gesplitste aannemingen. Om de voor de bouwheer gunstigste offerte te bekomen, sturen we het aanbestedingsdossier dan ook uit naar diverse aannemers.  Hierbij zijn er uiteraard geen prerogatieven; we zoeken m.a.w. naar de voor de bouwheer gunstigste offerte, technisch, financieel en qua planning;

Prijsvergelijkingen, budgettaire controle, aannemingscontracten, werfcontrole, werfverslagen en oplevering zijn de uitvoeringsstappen van het project waarbij we onze kennis en dienstverlening vervolgens maximaal inzetten;

Het doel van de (voorlopige) oplevering is de bouwheer vanaf dan zijn project in gebruik te laten nemen, met behoud van een aantal technische en financiële garanties blijft beschikken;

Pas nadat alle onvolkomenheden zijn opgelost en het project definitief opleverbaar is, laten we het project los.