Leefdaal, 2021

Het interieur ent zich op de zeer specifieke en zorgbehoevende gebruikers. Een witte basiskleur en terugkerend (vloer-, wand-, plafond-) materiaalgebruik is de basis die het unifieert. Specifieke kleuren en materialen vullen dit aan: ze accentueren, creëren sfeer, geven eigenheid aan het geheel.

Hoewel huiselijkheid een basisgegeven is, spelen ook nog andere aspecten zoals duidelijkheid, orde, bakens. Bij middel van eerder subtiele ingrepen en aankledingen, net op de overgangen tussen bepaalde zones, wordt dit veruitwendigd. Aldus is functionele diversiteit zichtbaar zonder daar echt fysieke afsluitingen voor nodig te hebben.

Enkele voorbeelden die het totaalplaatje vervolledigen:

. Bepaalde vormgeving (zoals huisjes-vormen in meubilair) heeft de bedoeling om gewoon leuk te kunnen zijn

. Andere elementen zijn niet veel meer dan een uitnodiging waar personeel naar eigen inbreng en sfeer van de dag verder mee aan de slag kan (aankledingen, thema’s…)

. Het creëren van een aangename werkplek voor personeel zelf, niet zozeer als doel op zich maar ook omdat dit onrechtstreekse invloed op de kwaliteit van de zorg als dusdanig

Architectuur? Klik hier