Qua volume past het project zich in het straatbeeld in. Kroonlijsthoogtes en daken conformeren zich naar het overwegend beeld van een straat die initieel bebouwd was met individuele, grondgebonden woningen maar in de loop der tijden vermengd is geraakt met meergezinswoningen. Lees meer...


Strombeek-Bever, 2020-2022
bouwheer I BV Weissbach-Hildebrandt
oppervlakte I 550 m2

scene 4scene 5