Uitbreiding Sint-Jozefsschool

Het beheer van een gebouwencomplex zoals in casu de St. Jozefsschool te Strombeek-Bever is tegelijk een privilege en een dagdagelijkse zorg.  Sinds we, te samen met het bureau Staarc bvba, in 2010 al, de site in studie kregen, werden diverse kleinere opdrachten uitgevoerd om de conformiteit aan regelgeving van de verschillende gebouwdelen en gebouwonderdelen in orde te brengen (brandveiligheid, asbestverwijdering, technische uitrustingen).  Hierbij diende telkens de belangrijkste duurzaamheidsvraag te worden gesteld: is het sop de kolen waard en zo ja hoe?  Lees meer...


Strombeek Bever, 2019-2021
bouwheer I vzw Schoolcomité Sint-Jozef
oppervlakte I 3700 m2
budget I € 3 500 000
aannemer I Vandezande Construct bvba