Herwaardering en uitbreiding van het groene karakter van de Wilgenhofsite staat centraal, de site wordt (in de bewoording van de jury) “een groene long in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw, waar de gevraagde functies subtiel worden in ondergebracht”. Door nuttig gebruik van het bestaande hoogteverschil, blijft de grote parking ondergeschikt in de beleving, en wordt in dit overstromingsgevoelige gebied “geen buffercapaciteit opgeofferd […] zodoende verderop gelegen woonwijken te vrijwaren van wateroverlast”. Of nog: Architecturaal is dit een zeer sterk concept, waarbij expliciet aansluiting wordt gezocht bij de architectuur van het aanpalende woonzorgcentrum, alsook met het omliggende park.” Lees meer...


Sint-Pieters-Leeuw, 2019
2e laureaat
omgevingsontwerp i.s.m D+A Consult

beeld 1beeld 7beeld 2beeld 4beeld 8beeld 6beeld 5