Kort na de realisatie van ‘project 3’ (zie hier) werd ook het ontwerp gemaakt voor het vierde project hetwelk tevens het voorziene sluitstuk is van een masterplan dat reeds in 1997 werd opgesteld.  De architecturale opdracht is dezelfde dan die van project 3 met dien verstande dat het hier 168 woonentiteiten betreft (in project 3 waren het er 117) en dat de locatie volledig decentraal is. Lees meer...

Interieur? Klik hier


Herent, 2017-2020
bouwheer I Fac Similiter vzw – RVT Betlehem
oppervlakte I 10 000 m2
budget I € 20 600 000
aannemer I Eiffage AB

IMG_1958-14IMG_1938-13IMG_1930-12IMG_1897-8IMG_1871-3IMG_1868-2IMG_1856-1